Axel Borup-Jørgensen
Menu

Borup-Jørgensen Fonden

Borup-Jørgensen Fonden giver tilskud til koncerter, udgivelser og andre projekter, der har til formål at udbrede kendskabet til komponisten Axel Borup-Jørgensens musik og livsværk.

Ved tildelingen af tilskud lægges der vægt på, at

  • fremførelsen af værket/udgivelsen/begivenheden indgår i en sammenhæng, der tjener udbredelsen af Axel Borup-Jørgensens musik bedst muligt
  • fremførelsen/udgivelsen/begivenheden vurderes at få høj kunstnerisk kvalitet
  • de medvirkende har et aktuelt virke på højt kunstnerisk niveau
  • projektet har en god sammenhæng mellem indhold, budget, tidsramme og forventet udbredelsesgrad

Tilskuddet gives primært i form af honorartilskud til solister, ensembler, kor og orkestre, der ønsker at fremføre værker af komponisten Axel Borup-Jørgensen ved koncerter i Danmark eller i udlandet.

Der kan også søges tilskud til udgivelser eller andre projekter, der fremmer udbredelsen af komponistens værker.

Tilskuddet er skattepligtigt og opgives som B-indkomst på selvangivelsen i det år tilskuddet modtages.

Tilskud til samme person, ensemble/kor/orkester eller projekt kan kun bevilges to gange hvert år.

Der gives ikke tilskud til opførelser, udgivelser eller projekter, som er gennemført før ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrist fire gange om året: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november

Sådan søger du

Download, udfyld og indsend dette ansøgningsskema:

Borup-Jørgensen Fonden

Sammen med ansøgningsskemaet skal du indsende en projektbeskrivelse og et budget. Du kan også vedlægge CV for de(n) medvirkende, udtalelser eller andet relevant materiale.

Hvis ansøgningen gælder opførelsen af et værk, anføres hvilket værk, det drejer sig om, besætning, medvirkende, samt tid og sted for opførelse(rne).

Hvis ansøgningen gælder noget andet beskrives projektet og det anføres, hvem de medvirkende er, samt tid og sted for begivenheden.

Send skemaet samt bilag til

edition@borup-jorgensen.dk

cc: musicaart@mail.dk

Når du har indsendt ansøgningen, modtager du en kvitteringsmail med et projekt-nr., som du skal henvise til ved efterfølgende henvendelse.

Kreditering & dokumentation

Tilskuddet ydes under forudsætning af, at fondes krediteres i forbindelse med præsentationen af den aktivitet, hvortil der er modtaget tilskud.

Logo kan downloades her:

Højformat

Bredformat

Dokumentation for projektets gennemførelse fremsendes senest tre måneder efter projektets gennemførelse til Edition Borup-Jørgensen

Dokumentationen kan fx være programmer, plakater, anmeldelser, eller anden skriftlig eller digital dokumentation

Spørgsmål …?

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning, ansøgningsprocedure eller betingelser bedes du kontakte

Musica Art v. cand.mag. Agneta Mei Hytten

Mobil +45 2330 3108

musicaart@mail.dk